Nl | Fr | En

You know quite well, deep within you, that there is only a single magic, a single power, a single salvation... and that is called loving. Well, then, love your suffering. Do not resist it, do not flee from it. It is your aversion that hurts, nothing else.

(Hermann Hesse)

What's in a name?

Equiboost bestaat uit twee delen: equi en boost.


Equi vindt zijn oorsprong in het Latijn: equus betekent paard. Equiboost gaat over het coachen van mensen met de hulp van paarden. Equi heeft ook een tweede interpretatie: equilibrium, Latijn voor balans of evenwicht, équilibre in het Frans.

Vandaar ook de Equiboost slogan, die beide interpretaties van ‘equi’ omvat: paarden helpen mensen evenwicht vinden. Evenwicht in jezelf, evenwicht in je relatie naar anderen toe, evenwicht in het dagelijks leven. In balans zijn met de paarden is essentieel om de oefeningen met succes te voltooien.

In Eq herkent u ook E.Q., de emotionele intelligentie. Equiboost helpt de emotionele intelligentie ontwikkelen.


Boost staat voor energie, kracht, dynamische actie. We willen competenties boosten. We willen coachees op een positieve manier verrassen. We willen mensen in contact brengen met het beste van zichzelf. We willen bewustwording in gang zetten. We willen verandering creëren. We willen dat je voelt dat je mogelijkheden eindeloos zijn. We willen persoonlijke groei stimuleren. We willen authentieke leiders creëren.