Nl | Fr | En

If we don't forgive ourselves for our mistakes, and others for the wounds they have inflicted upon us, we end up crippled with guilt. And the soul cannot grow under a blanket of guilt, because guilt is isolating, while growth is a gradual process of reconnection to ourselves, to other people, and to a larger whole.

(Joan Borysenko )

Video MC (FR)

Het is gemakkelijk om 'probleemjongeren' met de vinger te wijzen. Door ze als 'probleem' te bestempelen, worden ze nog bijkomend gestigmatiseerd. Vaak verergert of escaleert het ongewenst gedrag hierdoor.

Bij Equiboost gaan we op zoek naar de oorzaak van het ongewenst gedrag. In 90 % van de gevallen blijkt dat de oorzaak NIET bij de jongeren zelf ligt.

Doorheen de coachingsoefeningen met de paarden en de dagelijkse evaluatiesessies, gecombineerd met een leven zonder 'stoorzenders' in een familiaal en rustig kader, hervinden deze jongeren een natuurlijk evenwicht en (her)ontdekken ze zichzelf en hun kwaliteiten. Het zelfbeeld wordt bijgesteld, de oorzaak van het probleemgedrag wordt weggenomen, en ze leren op een gezonde manier omgaan met 'stoorzenders' in hun omgeving.

Ongewenst gedrag zoals aggressiviteit, alcoholmisbruik, drugverslaving, spijbelen, depressie, vechtersdrang, vandalisme, woede, zelfverminking, e.a. verdwijnt op deze manier vanzelf.

De geleidelijke integratie van begeleiders en/of ouders in het paardencoaching gebeuren vormt een doorslaggevende factor om een vlotte reïntegratie in de maatschappij mogelijk te maken.

We nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor nadere informatie omtrent onze aanpak.

 

Diverse getuigenissen staan op video: 

Getuigenis MC dag 1 - aankomst

 

Getuigenis MC en vader, net voor de eerste Equiboost paardencoaching sessie

 

Getuigenis MC net na de eerste Equiboost paardencoaching sessie

 

Getuigenis vader MC net na de eerste Equiboost paardencoaching sessie