Nl | Fr | En

When guilt rears its ugly head confront it, discuss it and let it go. The past is over. It is time to ask what can we do right, not what did we do wrong. Forgive yourself and move on.

(Bernie S. Siegel)

Privacy

Equiboost verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privé-leven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet')

De privacywet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be