Nl | Fr | En

You know quite well, deep within you, that there is only a single magic, a single power, a single salvation... and that is called loving. Well, then, love your suffering. Do not resist it, do not flee from it. It is your aversion that hurts, nothing else.

(Hermann Hesse)

Overheid / Non-profit

Aangepaste verblijven voor bijzondere doelgroepen zijn maatwerk. Daarom nodigen we u graag uit om contact met ons op te nemen.

Het programma voor de Renaissance Class (jeugddelinquenten + probleemjongeren) sturen we u graag op verzoek toe. Dit is gebaseerd op volgende wetenschappelijk onderbouwde methodieken, allen geïntegreerd in paardencoaching:

- communicatietheorie

- gedragstherapie

- ecologische pedagogiek

- operante leertheorie

- cognitieve leertheorie

- sociale leertheorie

- zelfmanagementtheorie

- systeemdenken

- contextuele benadering

- vraaggericht werken

- diverse gedragstherapeutische technieken

 

Paardencoaching kan jaarlijks 1 miljard euro besparing opleveren voor langdurige werkonbekwaamheid