Nl | Fr | En

A Horseman should know neither fear, nor anger.

(James Rarey)

Overheid / Non-profit

Aangepaste verblijven voor bijzondere doelgroepen zijn maatwerk. Daarom nodigen we u graag uit om contact met ons op te nemen.

Het programma voor de Renaissance Class (jeugddelinquenten + probleemjongeren) sturen we u graag op verzoek toe. Dit is gebaseerd op volgende wetenschappelijk onderbouwde methodieken, allen geïntegreerd in paardencoaching:

- communicatietheorie

- gedragstherapie

- ecologische pedagogiek

- operante leertheorie

- cognitieve leertheorie

- sociale leertheorie

- zelfmanagementtheorie

- systeemdenken

- contextuele benadering

- vraaggericht werken

- diverse gedragstherapeutische technieken

 

Paardencoaching kan jaarlijks 1 miljard euro besparing opleveren voor langdurige werkonbekwaamheid