Nl | Fr | En

A horse! a horse! my kingdom for a horse!

(William Shakespear, King Richard III)

Filosofie

Equiboost staat voor VERANDERING.
Equiboost helpt u om de focus te verschuiven van wat u niet kan doen, naar wat u wél kan doen.

Equiboost staat voor AANVAARDING.
Er gebeuren veel dingen in het leven waar u geen controle over heeft. Shit happens. Bij mij. Bij u. Bij iedereen. Verspil geen negatieve energie aan zaken die u niet kan controleren. Coaching met paarden leert u beter te aanvaarden en leert u om uw aandacht te vestigen op wat u wél kan controleren.

Equiboost staat voor TOEKOMST.
U kan uw verleden niet veranderen, maar u kan wél uw toekomst veranderen. U kan leren van wat u NU weet, wat u NU doet, wat u NU voelt, wat u NU denkt en u kan deze kennis gebruiken om een betere toekomst te creëren voor uzelf en anderen – zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Equiboost staat voor KEUZE.
U kan kiezen om u triest of gefrustreerd te voelen over wat u niet heeft of niet kan. Of u kan kiezen om u te focussen op wat u wél heeft en wél kan. En obstakels om te vormen tot opportuniteiten. Het leven gaat niet over wat er met u gebeurt. Het gaat niet over ‘dit is eerlijk of niet eerlijk’. Wat telt, is wat u DOET met de dingen die u overkomen. Wat telt, is de keuze die u maakt. De keuzes die u iedere dag opnieuw maakt.

Equiboost staat voor VERANTWOORDELIJKHEID.
Wacht niet op mirakels. Wees niet afhankelijk van andere mensen. Zit niet te hopen dat dingen vanzelf zullen veranderen. Equiboost leert u controle te krijgen over uw gedrag, uw gevoelens, uw gedachten. Om uw leven in eigen handen te nemen. Om die richting te volgen die U wil volgen. Met andere woorden: om verantwoordelijkheid te nemen voor uw daden. Equiboost stimuleert u om ‘het’ waar te maken. Niets gebeurt vanzelf. Je wordt waar je op focust.

Equiboost staat voor ZELFVERTROUWEN.
De meeste beperkingen in uw leven legt u uzelf op. Vertrouw op uzelf, en leg deze beperkingen naast u neer. Angst beperkt uw potentieel. Laat uw angst los.

Equiboost staat voor VRIJHHEID.
De vrijheid om te worden wie u echt bent. De vrijheid om uw eigen keuzes te maken. De vrijheid om uw eigen toekomst te creëren. De vrijheid om ten volle van het leven te genieten.

Equiboost staat voor LIEFDE.
Hou van uzelf. Veel mensen vergeten zichzelf graag te zien. Verwen uw lichaam, geest en ziel. Wees dankbaar voor de talenten die u hebt. Verken uw competenties, diep ze uit, gebruik ze, vermenigvuldig ze, boost ze. Niet omdat anderen dat van u verwachten of u hierom vragen. Maar voor uzelf. Het is pas als u uzelf ten volle graag ziet, dat u anderen kan graag zien, dat u anderen liefde kan geven en dat u hun liefde kan ontvangen. Stel uzelf de vraag: heb ik hem/haar nodig omdat ik hem/haar graag zie? Of zie ik hem/haar graag omdat ik hem/haar nodig heb?