Nl | Fr | En

A horse! a horse! my kingdom for a horse!

(William Shakespear, King Richard III)

Business Coaching

Equiboost biedt personal en business coaching aan voor individuen en groepen. 

Personal coaching zal ook een impact genereren op uw professionele activiteiten, terwijl business coaching een positieve invloed zal hebben op uw persoonlijk leven.

De volgende thema's kunnen tijdens business coaching aan bod komen: 

 • Change management
 • Competentiemanagement
 • Zelfvertrouwen
 • Vertrouwen uitstralen
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Werknemers motiveren en coachen
 • Nee zeggen en grenzen stellen
 • Persoonlijke groei
 • Stress management
 • Gedrag (inter- en intrapersonal)
 • Integratie work /life balans
 • Communicatie
 • Time management & efficiënter werken 
 • Leiderschap
 • Prestatie optimalisatie
 • Problem solving
 • Conflicten vermijden en beheersen
 • Feedback
 • Ontwikkeling van Emotionele Intelligentie
 • Carrière ontwikkeling & heroriëntatie
 • Strategisch denken & doen / Ontwikkeling van heldere visie en doel 
 • Jobvoldoening
 • Het Zelf als instrument van verandering
 • Creativiteitstraining
 • Absenteïsme reduceren
 • Retention Management

 Business coaching sessies gaan enkel door op afspraak.