Nl | Fr | En

I'd rather have a goddam horse.  A horse is at least human, for God's sake.

(J.D. Salinger, The Catcher in the Rye)

Privacy

Equiboost verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privé-leven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet')

De privacywet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be