Nl | Fr | En

The struggle of the mind to keep itself free from every sort of bondage -- to remain curious, open, unsatiated in all its relations with nature -- is tenfold more difficult than the cultivation of a stable, satisfying point of view, but a thousandfold more precious.

(Gardner Murphy)

Privacy

Equiboost verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privé-leven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet')

De privacywet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be