Nl | Fr | En

I go about looking at horses and cattle.  They eat grass, make love, work when they have to, bear their young.  I am sick with envy of them.

(Sherwood Anderson )

Privacy

Equiboost verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privé-leven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet')

De privacywet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be